Loading...

Інформація для акціонерів та стейкхолдерів Новини

2024.07.02: Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента ПрАТ «ОКМА».

2024.07.02: Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента ПрАТ «ОКМА».

ВІДОМОСТІ про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Окма особлива попередне надання згоди на значний правочин 02072024

 

ЕЦП

ЕЦП

To top