Loading...

2021 рік

2021.04.26: Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ “ОКМА”

2021.04.26: Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства “ОКМА”, що відбудуться 30 квітня 2021 року.

 У відповідності до п. 4 ст. 35 Закону України “Про акціонерні товариства”, повідомляємо, що станом на 26 квітня 2021  р.  (дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ “ОКМА”) загальна кількість акцій ПрАТ “ОКМА” складає 14 000 000 (чотирнадцять мільйонів)  штук простих іменних акцій. Загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ “ОКМА” складає 14 000 000 (чотирнадцять мільйонів)  штук простих іменних акцій.

Зазначена інформація складена на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ “ОКМА” станом на 26.04.2021 року.

Генеральний директор ПрАТ “ОКМА” Н.С. Джулай

 

Інформація про заг кількість голосуючих акцій станом на 260421

Інформація про заг кількість голосуючих акцій станом на 260421.docx.p7s

To top