Loading...

2021 рік

2021.03.26:  Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства “ОКМА”, що відбудуться 30 квітня 2021 року.

2021.03.26:  Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства “ОКМА”, що відбудуться 30 квітня 2021 року.

 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства:

Станом на 26.03.2021 р. загальна кількість акцій ПрАТ “ОКМА” складає 14 000 000 (чотирнадцять мільйонів) штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ “ОКМА” складає 14 000 000 (чотирнадцять мільйонів)  штук простих іменних акцій.

 

Генеральний директор ПрАТ “ОКМА” Н.С. Джулай

Інформація про загальну кількість акцій станом на 260321

Інформація про загальну кількість акцій станом на 260321.docx.p7s

 

To top