Loading...

2019 рік

2019.04.10: ПрАТ “ОКМА” повідомляє про внесення доповнень до порядку денного річних загальних зборів акціонерів, які скликані на 30 квітня  2019 р.

2019.04.10: Приватне акціонерне товариство «ОКМА»  (місцезнаходження: 01042, м. Київ, вул. Патріса Лумумби, 4/6, корпус «В»), далі – Товариство, повідомляє про внесення доповнень до порядку денного річних загальних зборів акціонерів, які скликані на 30 квітня  2019 року о 16.00 год., за адресою: 01042, м. Київ, вул. Патріса Лумумби, 4/6, корпус «В», офіс 820.

Перелік додаткових питань порядку денного (з проектами рішень)

10. Про Затвердження рішення Наглядової ради Товариства щодо обрання аудиторської компанії (суб’єкта аудиторської діяльності) Затвердити рішення Наглядової ради Товариства від «16» грудня 2018 року щодо обрання аудиторської компанії (суб’єкта аудиторської діяльності) ТОВ «АБК-Аудит» для надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства.
11. Про затвердження Принципів корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «ОКМА». Затвердити Принципи корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «ОКМА».

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.okma.e.ua.   Телефон для довідок: (044) 206-11-50.  Наглядова Рада

To top