Loading...

2016 рік

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «ОКМА» за 2016 рік

Відповідно до:

  • статті 8 Закону України «Про аудиторську діяльність» проведення аудиту для підтвердження достовірності та повноти річної фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності;
  • пункта 4 статті 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність»;
  • Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до НКЦПФР, затвердженого рішенням НКЦПФР від 25.09.2012 року № 1283

Приватне акціонерне товариство «ОКМА» публікує Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності станом на 31 грудня 2016 року.

Відомості про останню аудиторську перевірку:

  • Найменування аудиторської фірми: Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма “Бізнес-Рішення”;
  • код за ЄДРПОУ аудиторської фірми: 31749819;
  • свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №2810 (видане за рішенням №106 АПУ від 30.01.2002 року) чинне до 27.10.2021 року.
  • свідоцтво на право проведення аудиторських перевірок фінансових установ №0043 від 25.07.2013 року (дійсне до 27.2021 року).
  • свідоцтво на право проведення аудиторських перевірок професійних учасників ринку цінних паперів № 000032 від 19.02.2013 року (чинне до (27.10.2021 року).
  • звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності: за 2016 рік;
  • термін проведення аудиту: 06.03.2017-20.04.2017 рік.
Auditor2017
To top