Loading...

2015 рік

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо повного пакету фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «ОКМА» за 2015 рік

Відповідно до:

  • статті 8 Закону України «Про аудиторську діяльність» проведення аудиту для підтвердження достовірності та повноти річної фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності;
  • пункта 4 статті 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність»;
  • Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до НКЦПФР, затвердженого рішенням НКЦПФР від 25.09.2012 року № 1283

Приватне акціонерне товариство «ОКМА» публікує Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо повного пакету фінансової звітності станом на 31 грудня 2015 року.

Відомості про останню аудиторську перевірку:

  • Найменування аудиторської фірми: Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Аванс аудит”;
  • код за ЄДРПОУ аудиторської фірми: 32707083;
  • серія та номер свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів: №3314;
  • дата видачі свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів: від 25 грудня 2003 року;
  • звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності: за 2015 рік;
  • дата складання аудиторського висновку: 18 квітня 2016 року.
Auditor2016
To top