Loading...

2014 рік

2014.04.30: Особлива інформація Емітента ПрАТ “ОКМА”. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2014.04.30: Особлива інформація Емітента ПрАТ “ОКМА”. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
29.04.2014 припинено повноваження Член Ревізійної комісії Магарь Семен Іванович 0
Зміст інформації:
29 квітня 2014 року загальними зборами акціонерів Товариства на підставі поданої заяви було прийнято рішення про припинення повноважень Члена Ревізійної комісії Магаря Семена Івановича, строк перебування на посаді – 1 рік, особа не володіє акціями емітента, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає, особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
29.04.2014 припинено повноваження Голова Ревізійної комісії Петруньок Ірина Миколаївна 0
Зміст інформації:
29 квітня 2014 року загальними зборами акціонерів Товариства на підставі поданої заяви було прийнято рішення про припинення повноважень Голови ревізійної Комісії Петруньок Ірини Миколаївни, строк перебування на посаді – 1 рік, особа не володіє акціями емітента, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає, особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
29.04.2014 обрано Голова Ревізійної комісії Княжанська Юлія Віталіївна 0
Зміст інформації:
29 квітня 2014 року загальними зборами акціонерів Товариства на підставі поданої заяви було прийнято рішення про обрання Княжанської Юлії Віталіївна на посаду Голови Ревізійної комісії, строк на який призначено посадову особу – 3 роки, інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності – заступник директора, начальник відділу, особа не володіє акціями емітента, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає, особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
29.04.2014 обрано Член Ревізійної комісії Магарь Семен Іванович 0
Зміст інформації:
29 квітня 2014 року загальними зборами акціонерів Товариства на підставі поданої заяви було прийнято рішення про обрання Магаря Семена Івановича на посаду Члена Ревізійної комісії, строк на який призначено посадову особу – 3 роки, інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності – інженер, заступник директора, начальник відділу, особа не володіє акціями емітента, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає, особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
To top