Loading...

про компанію

депозитарні послуги

ПОСЛУГИ ТОРГОВЦЯ ФІ

Інформація для акціонерів та стейкхолдерів

Внутрішні документи

 • Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи Reglament DU OKMA 2023
 • Договір про обслуговування рахунку у цінних паперах Agreement (1)
 • Анкета для визначення податкового резидентства кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи Anketa-FATCA
 • Опитувальник для клієнтів усіх організаційно-правових форм господарювання відповідно до Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про встановлення порядку розкриття емітентами цінних паперів інформації щодо наявності зв’язків з іноземними державами зони ризику під час дії воєнного стану» від 21.02.2023 року № 181  Opytuvalnyk
 • Розпорядження про визначення в системі депозитарного обліку даних про торговця цінними паперами, що буде діяти в інтересах депонента trade
 • Розпорядження на виконання облікової операції зарахування/списання/переказ прав на цінні папери розпорядження-операції-спис-зарах-ЦП
 • Розпорядження на відміну (анулювання) розпорядження на виконання облікової операції anul op
 • Розпорядження на виконання операції блокування/розблокування прав на цінні папери Розпорядження блокування розблокування 2023
 • Розпорядження на виконання інформаційної операції Розпорядження на виконання інформ операції
 • Розпорядження на закриття рахунку у цінних паперах Розпорядження на закриття рахунку в ЦП 2023
 • Лист про намір розірвати Договір Лист про намір розірвати Договір 2023

Пакет документів для відкриття рахунку в ЦП:

для фізичних осіб

для юридичних осіб

АНКЕТА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ДЛЯ ДЕРЖАВИ УКРАЇНА

АНКЕТА ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ

АНКЕТА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ДЛЯ СПІВВЛАСНИКІВ 

АНКЕТА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ДЛЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

АНКЕТА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ НОТАРІУСА

To top