Loading...

про компанію

депозитарні послуги

ПОСЛУГИ ТОРГОВЦЯ ФІ

Інформація для акціонерів та стейкхолдерів

Ліцензії

Інформація про отримані ПрАТ “ОКМА” ліцензії, видані НКЦПФР (інформація щодо наявності в Інвестиційної фірми права на надання відповідної фінансової послуги).

  • Ліцензія НКЦПФР на здійснення брокерської діяльності (професійна діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає брокерську діяльність) – серія АЕ № 294664 дата видачі 21.01.2015 р. строк дії з 22.01.2015 р. необмежений.
  • Ліцензія НКЦПФР здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи – серія АЕ № 263342, строк дії з 12.10.2013 р. необмежений.

https://www.nssmc.gov.ua/licensee/?edrpou=24077020#tab-1

2023.01.16: Інформація щодо анулювання ліцензії за власною ініціативою.

Повідомляємо, що за власною ініціативою ПрАТ «ОКМА» НКЦПФР анульовано ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу– діяльність з торгівлі цінними паперами  – Дилерська діяльність – серія АЕ № 294665 дата видачі 21.01.2015 (дата прийняття НКЦПФР та № рішення про видачу ліцензії – 25.11.2014 № 1581; строк дії ліцензії з 22.01.2015 необмежений).

Рішення НКЦПФР від 16.01.2023 № 26 «Щодо анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, а саме дилерської діяльності ПрАТ «ОКМА».

Rish_26_(1) ануленвана Д

 

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, брокерська діяльність

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами – Брокерська діяльність

серії АЕ, №294664 від 21.01.2015 року

Дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії – 25.11.2014 року №1581

Строк дії – з 22.01.2015 року необмежений.

Ліцензію видано
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку для здійснення
професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами – Брокерська діяльність.

lic-broker-web


Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку депозитарної діяльності депозитарної установи

Ліцензія для здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарна діяльність – депозитарної діяльності депозитарної установи

серії АЕ, №263342 від 17.09.2013 року

Дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії – 17.09.2013 №1856

термін дії – з 12.10.2013 року необмежений.

Ліцензію видано Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку для
здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарна діяльність – Депозитарної діяльності депозитарної установи.

 

lic-depo-web

Свідоцтво учасника СРО: Професійна Асоціація учасників Ринків капіталу та Деривативів (ПАРД) 19.10.2022 р. (свідоцтво про членство в ПАРД №350).

бланк_свидетел_ства

ЕЦП

бланк_свидетел_ства.pdf_(2)_(1)

Лист_про_вступ

 

To top