Loading...

про компанію

депозитарні послуги

ПОСЛУГИ ТОРГОВЦЯ ФІ

Інформація для акціонерів та стейкхолдерів

Про компанию

Приватне акціонерне товариство «ОКМА»

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРАТ «ОКМА» ТА ІНВЕСТИЦІЙНІ ПОСЛУГИ (в тому числі Інформація про фінансові послуги відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії»)

ПрАТ “ОКМА”

Код за ЄДРПОУ: 24077020.

Керівник Депозитарної установи, Інвестиційної фірми: Генеральний директор є одноособовим виконавчим органом Товариства, відповідно до Статуту Товариства здійснює  керівництво його поточною діяльністю та організовує виконання рішень Загальних зборів Товариства та Наглядової ради Товариства. Генеральний директор несе відповідальність за реалізацію цілей, стратегії та політики Товариства.

Генеральний директор: Наталія Семенівна Джулай.

Місцезнаходження: 01042, м. Київ, вул. П. Лумумби, буд. 4/6, корпус В

Засоби зв’язку, що використовуються між Депозитарною установою, Інвестиційною фірмою та клієнтом: контактний телефон: (044) 206-11-50, 52

Електронна пошта (у тому числі за якою приймаються скарги клієнтів):  pat_okma@ukr.net  prat.okma@gmail.com 

Відомості про державну реєстрацію надавача фінансових послуг – Депозитарної установи, Інвестиційної фірми: Зареєстровано Голосіївською  районною у місті Києві державною адміністрацією. Дата державної реєстрації: 19.12.1995, Дата запису: 17.03.2005, Номер запису: 10691200000002611

Мова, якою клієнт може спілкуватися з Депозитарною установою, Інвестиційною фірмою та отримувати відповідні документи та іншу інформацію: українська.

Основні види діяльності за КВЕД-2010:

  • 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення (основний);
  • 66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах;
  • 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність.

Інституційний сектор економіки (код за КІСЕ): S.12402 Приватні допоміжні фінансові організації.

Товариство для здійснення господарської діяльності отримало наступні ліцензії та свідоцтва:

https://www.nssmc.gov.ua/licensee/?edrpou=24077020#tab-1

Інформація про отримані ліцензії, видані НКЦПФР (інформація щодо наявності в Інвестиційної фірми права на надання відповідної фінансової послуги).

  • Ліцензія НКЦПФР на здійснення брокерської діяльності (професійна діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає брокерську діяльність) – серія АЕ № 294664 дата видачі 21.01.2015 р. строк дії з 22.01.2015 р. необмежений.
  • Ліцензія НКЦПФР здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи – серія АЕ № 263342, строк дії з 12.10.2013 р. необмежений.

Інформація щодо включення Депозитарної установи, Інвестиційної фірми до відповідного державного реєстру фінансових установ: Свідоцтво НКЦПФР про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів від 17.02.2010 р., реєстраційний № 1614.

Тип фінансової установи: Депозитарна установа, Інвестиційна фірма.

Свідоцтво учасника СРО: Професійна Асоціація учасників Ринків капіталу та Деривативів (ПАРД) 19.10.2022 р. (свідоцтво про членство в ПАРД №350).

Перелік послуг та продуктів, що надаються Інвестиційною фірмою,  порядок та умови їх надання: 

Перелік послуг, що надаються Інвестиційною фірмою, порядок та умови їх надання визначається у відповідному Договорі про надання інвестиційних послуг, що укладається між клієнтом та Інвестиційною фірмою. Зокрема залежно від результатів проведеного Інвестиційною фірмою оцінювання Клієнту можуть надаватись наступні інвестиційні послуги: – брокерські послуги; – субброкерські послуги.

Контактні дані НКЦПФР (контактна інформація Регулятора, який здійснює державне регулювання щодо діяльності надавача фінансових послуг – Інвестиційної фірми, Депозитарної установи):

Web-сайт: www.nssmc.gov.ua   

Телефони: Приймальня Голови Комісії +38 (044) 254 24 30 Канцелярія +38 (044) 254 23 31

Електронні адреси: Звернення громадян office@nssmc.gov.ua Доступ до публічної інформації zapyt@nssmc.gov.ua

Офіційний канал зв`язку: info@nssmc.gov.ua – з питань отримання загальної кореспонденції, admittance@nssmc.gov.ua – з питань надання адміністративних послуг, infat@nssmc.gov.ua – з питань отримання повідомлень та/або оферт, передбачених ЗУ “Про акціонерні товариства”

Адреса та режим роботи: вул. Князів Острозьких, 8, к. 30, м. Київ, 01010 Режим роботи: з 9.00 до 18.00 (в п‘ятницю з 9.00 до 16.45) обідня перерва з 13.00 до 13.45

To top