Loading...

Новини

До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства “Готель “САЛЮТ”

2013.11.01: Приватне акціонерне товариство «Готель «САЛЮТ», клиєнт нашої компанії, оголосило скликання позачергових загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться 5 грудня 2013 року. Ми пропонуємо акціонерам ознайомитись з текстовим повідомленням про загальні збори Товариства.

Також нагадуємо акціонерам та їх представникам, що для реєстрації на участь у загальних зборах необхідно обов’язково надати паспорт, а також дані паспорта повинні бути внесені на ваш рахунок у цінних паперах. Для більш детальної інформації звертайтесь до нас.

Приватне акціонерне товариство «Готель «Салют»

(надалі – ПрАТ «Готель «Салют»)
код за ЄДРПОУ 22950541


повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Готель «Салют», які відбудуться 05 грудня 2013 року о 15.30 у приміщенні конференц-залу ПрАТ «Готель «Салют», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Івана Мазепи, 11-Б.

Реєстрація акціонерів буде проводитись 05 грудня 2013 року з 15.00 до 15.30 у приміщенні конференц-залу ПрАТ «Готель «Салют», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Івана Мазепи, 11-Б. Для реєстрації та участі в зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково – доручення на право участі у зборах, оформлене згідно чинного законодавства України.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах 02 грудня 2013 р.

Порядок денний:

  1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи зборів.
  2. Про внесення змін до статуту ПрАТ «Готель «Салют» шляхом затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
  3. Про внесення змін до внутрішніх положень ПрАТ «Готель «Салют» шляхом затвердження їх у новій редакції
  4. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради ПрАТ «Готель «Салют».
  5. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Готель «Салют».
  6. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з обраними членами Наглядової ради ПрАТ «Готель «Салют».
  7. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з обраними членами Наглядової ради ПрАТ «Готель «Салют».
To top