Loading...

Новини

2024.05.02: До уваги акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОМЕГА» (код за ЄДРПОУ 21626809)

2024.05.02: До уваги акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ ОМЕГА» (місцезнаходження: 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 48-Г літ. А, код за ЄДРПОУ 21626809).

Депозитарна установа ПрАТ «ОКМА» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ ОМЕГА» (місцезнаходження: 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 48-Г літ. А, код за ЄДРПОУ 21626809) повідомлення про скликання та дистанційне проведення загальних зборів акціонерів.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ ОМЕГА» (місцезнаходження: 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 48-Г літ. А, код за ЄДРПОУ 21626809), далі – Товариство, повідомляє про скликання загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які будуть проведені дистанційно у порядку, передбаченому Порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок). Відповідно до Рішення Наглядової ради (Протокол № 3 від 25.04.2024 р.).

Дата проведення Зборів (дата завершення голосування) – 31.05.2024 р. 18:00.

16.05.2024 року не пізніше 11-00 години – дата розміщення бюлетеня для голосування за питаннями 1-13, 15 порядку денного (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням : https://omega.ua/zagalni-zbori .

27.05.2024 року не пізніше 11-00 години – дата розміщення бюлетенів для кумулятивного голосування (питання 14 порядку денного) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням : https://omega.ua/zagalni-zbori.

Відповідно до п. 32 Порядку, Наглядовою радою Товариства (протокол № 3 від 25.04.2024 р.) визначений взаємозв’язок між питаннями 8, 9 і 10 та 13, 14 і 15 включеними до проекту порядку денного Загальних зборів. Наявність взаємозв’язку між питаннями означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. Між іншими питаннями порядку денного взаємозв’язок відсутній.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 28.05.2024 р. (станом на 23-00 годину).

З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарія. https://www.csd.ua/povidomlennya-cherez-depozytarnu-systemu-ukrayiny/ .

Ця інформація розміщена з метою виконання Депозитарною установою ПрАТ «ОКМА» вимог Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

To top