Loading...

Новини

2024.03.26: До уваги акціонерів Акціонерного товариства «Галичфарм» (код ЄДРПОУ 05800293)

2024.03.26: До уваги акціонерів Акціонерного товариства «Галичфарм» (79024, м.Львів, вул. Опришківська, 6/8, код ЄДРПОУ 05800293)

Депозитарна установа ПрАТ «ОКМА» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам Акціонерного товариства «Галичфарм» (79024, м.Львів, вул. Опришківська, 6/8, код ЄДРПОУ 05800293) повідомлення про скликання та дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів.

Наглядова рада АТ «Галичфарм» (надалі – Товариство) повідомляє про дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства – 26 квітня 2024 року.

26 квітня 2024 року – дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм» (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів.

З 11.00 години 17 квітня 2024 року та до 18.00 години 26 квітня 2024 року – дата та час початку та завершення надсилання до депозитарних установ бюлетенів для голосування.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

23 квітня 2024 року – дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів АТ «Галичфарм».

17 квітня 2024 року – дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті АТ «Галичфарм» – https://www.galychpharm.com  у розділі -«Інформація для акціонерів та стейкхолдерів»: Загальні збори – «Повідомлення про проведення загальних зборів».

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (з 11 години дня, який зазначено як дата розміщення бюлетенів). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «Галичфарм», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (26 квітня 2024 року).

З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарія. https://www.csd.ua/povidomlennya-cherez-depozytarnu-systemu-ukrayiny/

Ця інформація розміщена з метою виконання Депозитарною установою ПрАТ «ОКМА» вимог Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

 

To top