Loading...

Новини

2024.03.07: До уваги акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Ділові партнери» (код за ЄДРПОУ 23721506).

2024.03.07: До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства «Ділові партнери» (місцезнаходження за адресою: 03056, м. Київ, вул. В. Гетьмана 27; код за ЄДРПОУ 23721506).

Депозитарна установа ПрАТ «ОКМА» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам Приватного акціонерного товариства «Ділові партнери» (місцезнаходження за адресою: 03056, м. Київ, вул. В. Гетьмана 27; код за ЄДРПОУ 23721506) повідомлення про скликання та дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Наглядова рада  ПрАТ «Ділові партнери» (надалі – Товариство) повідомляє про дистанційне проведення  річних загальних зборів акціонерів Товариства 16 квітня 2024 року. Відповідне рішення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 1 березня 2024 р. №62).

Дата дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Ділові партнери» (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 – становить 16 квітня 2024 р.

Дата та час складання переліку акціонерів, для реєстрації на річних дистанційних зборах акціонерів Товариства, що відбудуться 16 квітня 2024 р. – 24-00 10 квітня 2024 р.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення загальних зборів,  інформація  про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів,  перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах,   розміщені на власному  веб-сайті www.depar.pat.ua.

Дата розміщення бюлетенів для голосування з питань порядку денного зборів у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства www.depar.pat.ua04 квітня 2024 р.

З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарія. https://www.csd.ua/povidomlennya-cherez-depozytarnu-systemu-ukrayiny/

Ця інформація розміщена з метою виконання Депозитарною установою ПрАТ «ОКМА» вимог Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

 

To top