Loading...

Новини

2024.03.06: До уваги акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОМЕГА» (код за ЄДРПОУ 21626809)

2024.03.06: До уваги акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ ОМЕГА» (місцезнаходження: 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 48-Г літ. А, код за ЄДРПОУ 21626809).

Депозитарна установа ПрАТ «ОКМА» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ ОМЕГА» (місцезнаходження: 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 48-Г літ. А, код за ЄДРПОУ 21626809) повідомлення про скликання та дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ ОМЕГА» (місцезнаходження: 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 48-Г літ. А, код за ЄДРПОУ 21626809), далі – Товариство, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які будуть проведені дистанційно у порядку, передбаченому Порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок). Відповідно до Рішення Наглядової ради (Протокол № 1 від 26.02.2024 р.)

Збори будуть проведені дистанційно 09 квітня 2024 року (дата завершення голосування) через національну депозитарну систему України.

22 березня 2024 року не пізніше 11-00 години – дата розміщення бюлетеня для голосування за питаннями 1-13, 15 порядку денного (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням https://omega.ua/zagalni-zbori.

04 квітня 2024 року не пізніше 11-00 години – дата розміщення бюлетенів для кумулятивного голосування (питання 14 порядку денного) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням https://omega.ua/zagalni-zbori.

22 березня 2024 року з 11-00 години – дата початку голосування (крім кумулятивного голосування).

04 квітня 2024 року з 11-00 години – дата початку кумулятивного голосування.

09 квітня 2024 року (виключно до 18-00 години) – дата завершення голосування з усіх питань порядку денного Зборів (у т.ч. кумулятивного голосування).

04 квітня 2024 року (станом на 23-00 годину) – дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах Товариства.

З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарія. https://www.csd.ua/povidomlennya-cherez-depozytarnu-systemu-ukrayiny/.

Ця інформація розміщена з метою виконання Депозитарною установою ПрАТ «ОКМА» вимог Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

To top