Loading...

Новини

2024.03.05: До уваги акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕМЕНЧУКМ’ЯСО» (код ЄДРПОУ 30068026)

2024.03.05: До уваги акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕМЕНЧУКМ’ЯСО» (код ЄДРПОУ 30068026, місцезнаходження: вулиця Героїв Маріуполя, будинок 48, місто Кременчук, Полтавська область, 39601, Україна).

Депозитарна установа ПрАТ «ОКМА» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕМЕНЧУКМ’ЯСО» (код ЄДРПОУ 30068026,) повідомлення про скликання та дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів.

НАГЛЯДОВА РАДА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕМЕНЧУКМ’ЯСО» (код ЄДРПОУ 30068026, місцезнаходження: вулиця Героїв Маріуполя, будинок 48, місто Кременчук, Полтавська область, 39601, Україна) повідомляє про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «КРЕМЕНЧУКМ’ЯСО» (далі – Збори) та дата завершення голосування – «12» квітня 2024 року відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі –Порядок).

Бюлетень для голосування буде розміщений у вільному для акціонерів доступі 02.04.2024 р. за посиланням: http://30068026.bs1998.info .

Дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – станом на 24 годину 09.04.2024 року.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – з моменту розміщення на веб сайті відповідного бюлетеня для голосування.

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – бюлетені для голосування на річних загальних зборах акціонерів приймаються виключно до 18 години 12.04.2024 р.

Спосіб проведення загальних зборів – дистанційні загальні збори.

З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарія. https://www.csd.ua/povidomlennya-cherez-depozytarnu-systemu-ukrayiny/

Ця інформація розміщена з метою виконання Депозитарною установою ПрАТ «ОКМА» вимог Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

To top