Loading...

Новини

2023.11.20: До уваги акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОМЕГА» (код за ЄДРПОУ 21626809)

2023.11.20: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОМЕГА» (місцезнаходження за адресою: 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 48-Г літ. А, ; код за ЄДРПОУ 21626809) (далі – Товариство), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства за 2021 та 2022 роки (далі – загальні збори), які будуть проведені дистанційно у порядку, передбаченому Порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Відповідно до Рішення Наглядової ради (Протокол № 6 від 10.11.2023 р.) Збори будуть проведені дистанційно 21 грудня 2023 року (дата завершення голосування) через національну депозитарну систему України.

04 грудня 2023 року не пізніше 11-00 години – дата розміщення бюлетеня для голосування за питаннями 1-11, 13, 15 порядку денного (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням https://omega.ua/zagalni-zbori.

18 грудня 2023 року не пізніше 11-00 години – дата розміщення бюлетенів для кумулятивного голосування (питання 12, 14 порядку денного) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням https://omega.ua/zagalni-zbori.

21 грудня 2023 року (виключно до 18-00 години) – дата завершення голосування з усіх питань порядку денного Зборів (у т.ч. кумулятивного голосування).

18 грудня 2023 року (станом на 23-00 годину) – дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах Товариства.

Це повідомлення з проєктами рішень щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 38 Порядку, буде розміщена Товариством на власному веб-сайті https://omega.ua/zagalnizbori не пізніше 20 листопада 2023 р.

З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарія.

Ця інформація розміщена з метою виконання Депозитарною установою ПрАТ «ОКМА» вимог Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

To top