Loading...

Новини

2022.11.22: До уваги акціонерів Публічного акціонерного товариства “Крюківський вагонобудівний завод” (ідентифікаційний код: 05763814)

2022.11.22: До уваги акціонерів Публічного акціонерного товариства “Крюківський вагонобудівний завод” (ідентифікаційний код: 05763814)

Депозитарна установа ПрАТ «ОКМА» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам Публічного акціонерного товариства “Крюківський вагонобудівний завод” (ідентифікаційний код: 05763814)  повідомлення про скликання та дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів.

Наглядовою радою ПАТ “КВБЗ” прийнято рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів ПАТ “КВБЗ” (далі – Збори), які будуть проведені дистанційно 28.12.2022 року (дата завершення голосування) відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 зі змінами (далі – Тимчасовий порядок), законодавства України, Статуту Товариства та інших внутрішніх положень ПАТ “КВБЗ”.

З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарія.

Ця інформація розміщена з метою виконання Депозитарною установою ПрАТ «ОКМА» вимог Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

To top