Loading...

Новини

2022.11.17: До уваги акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ ТУРБОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД», ідентифікаційний код 00110792

2022.11.17: До уваги акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ ТУРБОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД», ідентифікаційний код 00110792.

Депозитарна установа ПрАТ «ОКМА» отримала від Центрального депозитарія розпорядження про направлення акціонерам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ ТУРБОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»  (ідентифікаційний код 00110792) повідомлення про скликання та дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів.

Приватне акціонерне товариство «Полтавський турбомеханічний завод» (ідентифікаційний код 00110792, місцезнаходження: 36029, місто Полтава, вулиця Зіньківська, 6, далі – Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори), які будуть проведені дистанційно у порядку, передбаченому Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (далі – Тимчасовий порядок).

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 19 грудня 2022 року

З текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Центрального депозитарія.

Ця інформація розміщена з метою виконання Депозитарною установою ПрАТ «ОКМА» вимог Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

To top