Loading...

Новини

2022.01.17 – До уваги акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ” (код за ЄДРПОУ 30664834)

2022.01.17 – До уваги акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ” (код за ЄДРПОУ 30664834)

До уваги акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ” (код за ЄДРПОУ 30664834)

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ” (код за ЄДРПОУ 30664834)
станом на 12.01.2022 р. – дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ”  18.01.2022 р.:

На дату складання переліку статутний капітал представлений одним
типом акцій (одним випуском).

  • Вид, тип і категорія ЦП: акція проста бездокументарна іменна.
  • Загальна кількість акцій простих бездокументарних іменних у випуску – 13 343 700 штук.
  • Кількість голосуючих акцій – 13 343 700 штук.
Info PrAT BC TEC 170122 about voting shares

ЕЦП

To top