Loading...

Документи Новини

2017.08.14 – Повідомляємо про необхідність приведення Договору про обслуговування рахунка в цінних паперах у відповідність до вимог чинного законодавства України, а саме до Рішення НКЦПФР від 07.03.2017 року №148

До уваги клієнтів депозитарної установи «ОКМА»

Повідомляємо про необхідність приведення Договору про обслуговування рахунка в цінних паперах у відповідність до вимог чинного законодавства України, а саме до Рішення НКЦПФР  від 07.03.2017 року №148 «Щодо порядку направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 березня 2017 р. за № 408/30276)

Вимогами порядку направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України передбачено:

Акціонерне товариство направляє акціонерам повідомлення через депозитарну систему України, якщо відповідний спосіб направлення повідомлення визначено статутом акціонерного товариства.

Депозитарна установа надсилає копію повідомлення акціонерного товариства отриманого від Центрального депозитарію, депонентам, що є акціонерами, одним із таких способів:

  • електронного листа з адреси електронної пошти для направлення повідомлень  на зазначену в анкеті рахунку в цінних паперах або договорі про обслуговування/відкриття рахунку в цінних паперах адресу електронної пошти депонента.
  • направлення з номера телефону для направлення повідомлень текстового повідомлення, що містить порядок ознайомлення з копією повідомлення, на номер контактного мобільного телефону депонента, якому направляється повідомлення, що зазначений в анкеті рахунку в цінних паперах або договорі про обслуговування/відкриття рахунку в цінних паперах.

Спосіб відправлення повідомлення обирає депонент шляхом заповнення відповідного розділу в анкеті рахунку у цінних паперах.

 

З урахуванням вищенаведеного, виникла необхідність підписання Договору про внесення змін до договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.

Просимо клієнтів звернутися до відділу обслуговування рахунків у цінних паперах, шляхом направлення листа на електронну адресу: pat_okma@ukr.net, або зателефонувавши по тел. (044) 206-11-50; 52 для узгодження подальших дій, пов`язаних з укладанням Договору про внесення змін до договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.

Звертаємо Вашу увагу, що Договір про внесення змін є новою редакцією Договору про обслуговування рахунка в цінних паперах, який містить всі вимоги чинного законодавства та не погіршує умови обслуговування клієнтів Депозитарної установи.

 

Також нагадуємо:

У зв’язку з тим, що де-які власники цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності Закону України «Про депозитарну систему України», а саме з 12.10.2013 р.,  не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери таких власників (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

To top