Loading...

Новини

2014.04.30 – Особлива інформація Емітента

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор Джулай Наталія Семенівна

12 квітня 2014 р.

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30 квітня 2014 року
2. Повідомлення опубліковано у 87, Бюлетень “Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку” 12 квітня 2014 року
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет https://okma.com.ua/ 30 квітня 2014 року

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

29 квітня 2014 року загальними зборами акціонерів Товариства на підставі поданої заяви було прийнято рішення про припинення повноважень Члена Ревізійної комісії Магаря Семена Івановича, строк перебування на посаді – 1 рік, особа не володіє акціями емітента, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає, особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

29 квітня 2014 року загальними зборами акціонерів Товариства на підставі поданої заяви було прийнято рішення про припинення повноважень Голови ревізійної Комісії Петруньок Ірини Миколаївни, строк перебування на посаді – 1 рік, особа не володіє акціями емітента, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає, особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

29 квітня 2014 року загальними зборами акціонерів Товариства на підставі поданої заяви було прийнято рішення про обрання Княжанської Юлії Віталіївна на посаду Голови Ревізійної комісії, строк на який призначено посадову особу – 3 роки, інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності – заступник директора, начальник відділу, особа не володіє акціями емітента, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає, особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

29 квітня 2014 року загальними зборами акціонерів Товариства на підставі поданої заяви було прийнято рішення про обрання Магаря Семена Івановича на посаду Члена Ревізійної комісії, строк на який призначено посадову особу – 3 роки, інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності – інженер, заступник директора, начальник відділу, особа не володіє акціями емітента, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає, особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

To top