Loading...

Документи

Тарифи за депозитарні послуги Депозитарної установи ПрАТ «ОКМА» для юридичних осіб (для резидентів)

Тарифи за депозитарні послуги Депозитарної установи ПрАТ «ОКМА» для юридичних осіб (для резидентів)

Затверджено Наказом Генерального директора ПРАТ «ОКМА» №1/19 від 02.01.2019 р.

№ п/п Назва послуги (операції Вартiсть (тариф) для юридичної особи, грн. (%) Умови нарахування 
1. Адміністративні операції
1.1. Вiдкриття рахунку у цiнних паперах 300,00 грн. за одну операцію
1.2. Закриття рахунку в цінних паперах 200,00 грн. одноразово
1.3. Внесення змiн до анкети рахунку в цінних паперах 20,00 грн. за одну операцію
1.4. Підготовка та оформлення пакету документів для відкриття рахунку 250,00 грн. одноразово
1.5. Абонентська плата за обслуговування рахунку  в цінних паперах 0,00 грн. щомісячно
2. Облікові операції
2.1. Зарахування/переказ прав на цінні папери між    Депонентами Депозитарної установи 0,01 %  від номінальної вартості цінних паперів,  але не менш 50 грн. та не більш 500 грн. від номінальної вартості  ЦП
2.2. Зарахування/Списання прав на цінні папери 0,02%  від номінальної вартості цінних паперів, але не менш  50 грн. та не більш 500 грн. від номінальної вартості  ЦП
2.3. Відміна виконання розпорядження 100,00 грн. за одну операцію
2.4. Розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, які укладаються на позабіржовому ринку (за принципом «поставка проти оплати») 20,00 грн. З кожної сторони розрахунків
2.5. Блокування та зберігання заблокованих на користь Заставодержателя цінних паперів депонентів для отримання кредитів (гарантоване блокування) (за умови укладання додаткової угоди з Центральним депозитарієм) 0,002% від номінальної вартості заблокованих цінних паперів, але не менше 300 грн. та не більше 4 000 грн. За повний або неповний місяць
2.6. Продовження операційного дня Депозитарної установи на 30 хв. – 150 грн., на 1-у год. – 300 грн., 2-і год. – 500 грн., більше ніж на 2-і години, але не пізніше 22.00 — 1000 гривень за опер.
2.7. Блокування/розблокування прав на цінні папери за розпорядженням  депонента (для виконання зобов’язань за договором) 200,00 грн. за опер.
3. Обслуговування рахунку в цінних паперах
3.1. Депозитарний облік  прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах Депонента. 0,0025 % від номінальної вартості цінних паперів, але не менше 100 грн. та не більше  5000 грн. За один місяць
3.2. Зберігання цінних паперів, заблокованих для забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів за принципом «поставка проти оплати» 0,0025 % від номінальної вартості цінних паперів, але не менше 100 грн. та не більше  5000 грн. За один місяць
4. Інформаційні операції
4.1. Надання виписки про стан, обіг на рахунку в цінних паперах за запитом Депонента 50,00 грн. за док.
4.2. Надання інформації про операції емітентів (проведення загальних зборів акціонерів, зміни статутних фондів, деномінації цінних паперів та ін..) не тарифікується
4.3. Інформаційні операції про корпоративні дії емітента 20,00 грн. за опер.
5. Інші послуги
5.1. Отримання дивідендів за ЦП, що зберігаються, з наступним їх перерахуванням на  рахунок Депонента 1 % від суми, що нараховується, але не менше 50 грн. за опер.
5.2. Інші операції За домовленістю сторін за опер

 

Послуги, надані по операціях з ЦП, не є об’єктом оподаткування ПДВ на підставі ст.196 п.196.1.1 Податкового Кодексу України

To top