Loading...

Документи

ПОЛІТИКА ЩОДО КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ

Для визначення видів конфлікту інтересів, що виникають при наданні Торговцем Послуг Клієнту, існування яких можуть зашкодити інтересам Клієнта, Торговець враховує, чи може він, відповідна особа або особа, яка має прямий чи опосередкований контроль над Торговцем потрапити в будь-яку з таких ситуацій:

– Торговець або зазначена особа зможуть отримати фінансову вигоду або уникнути фінансових збитків за рахунок Клієнта;

– Торговець або зазначена особа має інтерес у результаті надання послуг Клієнту або у результаті операції, здійсненої від імені Клієнта, який відрізняється від інтересу Клієнта в результаті такої операції;

– Торговець або зазначена особа мають фінансовий чи інший стимул надати перевагу інтересам іншого Клієнта або групи Клієнтів над інтересами Клієнта;

– Торговець або зазначена особа здійснюють такий самий вид діяльності, що і Клієнт;

– Торговець або зазначена особа отримує або отримає від особи, яка не є Клієнтом, стимул у зв’язку з Послугами, наданими Клієнту, у вигляді грошової або негрошової вигоди або послуг.

Торговець вживає всіх необхідних заходів для виявлення та запобігання чи усунення конфліктів інтересів між собою, зокрема їхніми керівниками, працівниками чи будь-якою особою, прямо чи опосередковано пов’язану з ними відносинами контролю, та їхніми Клієнтами, або між двома Клієнтами, що виникають у процесі надання Послуг, в тому числі конфліктів, спричинених отриманням заохочень від третіх осіб або системою оплати праці Торговця або іншими способами стимулювання Торговця.

Торговець забезпечує щоб Відповідні особи (особа, що входить до складу керівництва, або є керівником структурного підрозділу/особа, яка є акціонером/працівник, а також будь-яка інша фізична особа, послугами якої розпоряджається та послуги якої контролює Торговець та яка задіяна в наданні Торговцем послуг та провадженні професійної діяльності), які виконують різні професійні обов’язки, що пов’язані або можуть бути пов’язані з конфліктами інтересів, внаслідок яких може бути завдано шкоди інтересам одного або кількох Клієнтів, були незалежними при дотриманні процедур та вжитті заходів для запобігання та врегулювання таких конфліктів.

У випадку якщо організаційні або адміністративні механізми, запроваджені Торговцем відповідно для запобігання негативного впливу конфліктів інтересів на інтереси Клієнта, недостатні для того, щоб забезпечити, з достатньою впевненістю, попередження ризиків завдання шкоди інтересам Клієнта, Торговець розкриває Клієнтові загальний характер та/або джерела конфліктів інтересів і повідомляє про заходи, вжиті для зменшення цих ризиків, перш ніж здійснювати операції за замовленням Клієнта.

Інформація, що розкривається щодо конфлікту інтересів подається на надійному носії та містить достатньо інформації, з урахуванням особливостей Клієнта, для того, щоб Клієнт зміг прийняти свідоме рішення стосовно даної Послуги в тому контексті, в якому виникає конфлікт інтересів.

Торговець забезпечує, щоб розкриття інформації про конфлікт інтересів Клієнтам, було крайньою мірою, яка застосовується лише якщо ефективні організаційні та адміністративні механізми, встановлені Торговцем з метою уникнення Конфліктів інтересів, недостатні для того, щоб з достатньою впевненістю забезпечити запобігання ризикам завдання шкоди інтересам Клієнта.

В інформації про конфлікт інтересів, Торговцем зазначається, що організаційні та адміністративні механізми, створені Торговцем для запобігання або врегулювання цього конфлікту, недостатні для того, щоб з достатньою впевненістю забезпечити запобігання ризикам завдання шкоди інтересам Клієнта.

Інформація про конфлікт інтересів, включає в себе конкретний опис конфліктів інтересів, що виникають при наданні Торговцем Послуг Клієнту, з урахуванням особливостей Клієнта, для якого розкривається інформація.

Такий опис містить детальне пояснення загального характеру і джерел конфлікту інтересів, а також ризики для Клієнта, які виникають у результаті конфлікту інтересів та кроки, зроблені для пом’якшення цих ризиків, щоб Клієнт зміг прийняти поінформоване рішення стосовно Послуги або Послуг, в рамках якої або яких виникають конфлікти інтересів.

 

To top