Loading...

Документи

Інформація відповідно до вимог Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії»

Інформація відповідно до вимог Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1953-20#n173

Приватне акцiонерне товариство «ОКМА», що є юридичною особою, належним чином зареєстрованою та існуючою за законами України (Ліцензія НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами, брокерська діяльність серія АЕ № 294664 від 21.01.2015, строк дії з 22.01.2015 необмежений) в особі Генерального директора Джулай Наталії Семенівни, яка діє на підставі Статуту, надалі «Повірений», відповідно до вимог Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» (далі – Закон), зокрема підпункту 1 частини першої статті 6, статті 7 додатково надає клієнту інформацію про фінансові послуги, а саме:

Повірений – Надавач фінансових послуг розкриває Довірителю визначену законодавством України актуальну та достовірну інформацію про свою діяльність надавача фінансових послуг, інформація розміщується у місці надання послуг клієнтам та/або на власному веб-сайті (веб-сторінці) https://okma.com.ua/ .

Повірений  надає наступні фінансові послуги: брокерська діяльність. Повірений надає клієнту фінансову послугу, а саме зобов’язується за винагороду від імені та за рахунок Довірителя виконати наступні юридичні дії, права й обов’язки за якими набуває безпосередньо Довіритель:

Укласти з третьою особою (або третіми особами) договір на купівлю-продаж Фінансових інструментів (далі – ФІ) на умовах, що будуть викладені безпосередньо в Договорі Дорученні.

Розмір винагороди Повіреного визначається сторонами Договору Доручення під час укладання згаданого Договору.

У процесі здійснення посередницької діяльності щодо купівлі-продажу ФІ, Повірений  виконує наступні функції:

  • від імені та за рахунок Довірителя укласти договір купівлі-продажу ФІ.
  • діяти виключно в інтересах  Довірителя.
  • повідомляти Довірителеві на його письмову вимогу всі відомості про хід виконання Договору.
  • негайно передавати Довірителю все отримане у зв’язку з виконанням договору доручення.
  • подати Довірителю звіт (Акт прийому-передачі виконаних робіт) про виконання Договору доручення.

2) умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість:

Товариством додаткові фінансові послуги не надаються.

3) правові наслідки та порядок здійснення розрахунків внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги:

Внаслідок дострокового припинення дії Договору та/або разового замовлення, Товариство та клієнт зобов’язуються провести взаємні розрахунки. Порядок проведення взаємних розрахунків зазначено в проекті відповідного договору, який надається Товариством клієнту до його укладання.

4) механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги:

Механізм захисту прав споживачів передбачений Законом України «Про захист прав споживачів».

Спірні питання, що виникають у процесі надання фінансової послуги врегульовуються в досудовому порядку, в тому числі шляхом переговорів. Якщо таке врегулювання виявиться неможливим, спори підлягають врегулюванню судом на території України згідно законодавства України.

5) реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів:

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Web-сайт: www.nssmc.gov.ua
Телефони: Приймальня Голови Комісії +38 (044) 254 24 30 Канцелярія +38 (044) 254 23 31
Електронні адреси: Звернення громадян office@nssmc.gov.ua Доступ до публічної інформації zapyt@nssmc.gov.ua
Офіційний канал зв`язку: info@nssmc.gov.ua – з питань отримання загальної кореспонденції, admittance@nssmc.gov.ua – з питань надання адміністративних послуг, infat@nssmc.gov.ua – з питань отримання повідомлень та/або оферт, передбачених ЗУ “Про акціонерні товариства”
Адреса та режим роботи: вул. Князів Острозьких, 8, к. 30, м. Київ, 01010 Режим роботи: з 9.00 до 18.00 (в п‘ятницю з 9.00 до 16.45) обідня перерва з 13.00 до 13.45

 

Держпродспоживслужба

Web-сайт: https://dpss.gov.ua/

01001, м.Київ, вул. Б. Грінченка, 1

Приймальня

(044) 279 12 70

Цілодобова Гаряча лінія (Call-центр)

(050) 230 04 28 або (044) 364 77 80

Електронна пошта

info@dpss.gov.ua

ДЕПАРТАМЕНТ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ТА КОНТРОЛЮ ЗА РЕГУЛЬОВАНИМИ ЦІНАМИ

 Управління захисту споживачів:

Електронна пошта s.drobotun@dpss.gov.ua  Телефони: (044) 528 -63- 16; 522- 89- 09

To top