Loading...

про компанію

депозитарні послуги

ПОСЛУГИ ТОРГОВЦЯ ФІ

Інформація для акціонерів та стейкхолдерів

Депозитарні послуги

ПрАТ “ОКМА” надає послуги Депозитарної установи на підставі Ліцензії НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи – серія АЕ № 263342, строк дії з 12.10.2013 р. необмежений.

To top